TOP Mathematics form 4 exercise (SPM)

28-12-2021,19:31 PM

价钱:RM6.00

产品种类: 高中历届考题

学校: 吉隆坡坤成中学

地点: Kuala Lumpur - Old Klang Road

购买年份: 2019

物品情况: 全新

对这则广告感到有兴趣? 立即联络卖家吧!

卖家: User ImageSwee Qian Ya (毕业生)

联络号码: 0166211817

邮箱: [email protected]

物品描述:

SPM maths 科的数学练习,附有答案小册,适合商科班学生? ?原价RM 13,现价50%,也就是RM7 而已!


类似的物品